In 2017 bood Zilveren Kruis een procedure aan wanneer je als praktijk of instelling het omzetplafond bereikt hebt, het proces Stoppen Met Betalen.
Zilveren Kruis monitort dan de ingediende declaraties en wanneer zij signaleren dat jij in een bepaald contractjaar het omzetplafond hebt bereikt, stellen zij een betaalstop in. Zo voorkom je een flinke terugvordering wanneer het contractjaar gesloten wordt.

Het geboden alternatief

Omdat dit proces ‘Stoppen Met Betalen’ voor verhoogde administratieve lasten zorgt, heeft Zilveren Kruis eerder dit jaar een alternatief aangeboden: de terugbetaalafspraak. Jij als zorgaanbieder monitort zélf de ingediende declaraties, en wanneer je signaleert dat je het omzetplafond hebt bereikt, betaal je zelf de uitgekeerde declaraties terug. Via een vastgelegde procedure breng je Zilveren Kruis op de hoogte van de terugbetaling. Wanneer deze terugbetalingen niet goed verlopen, volgt een aanmaning van de kant van Zilveren Kruis. Hierna kunnen zij alsnog overgaan tot de betaalstop.

Je houdt het dus in eigen hand, totdat Zilveren Kruis bepaalt dat je je niet aan de afspraken houdt. Dan nemen zij alsnog de regie.

 

Overschrijden betekent terugbetalen

Het omzetplafond wordt opgelegd door de zorgkoepel, maar met het tekenen van het contract gaat de zorgaanbieder akkoord met deze financiële jaarafspraak.
Je hebt als zorgaanbieder geen recht op een hogere vergoeding dan het omzetplafond, het is dan ook logisch dat je het eventueel teveel betaalde geld moet terugbetalen. Ook al heb je het werk verricht en heb je de cliënt geholpen, je hebt geen recht meer op vergoeding van de zorgverzekering.

Vaak wordt pas jaren later een overschrijding vastgesteld, wanneer de indientermijn is verstreken. In 2017 werd soms pas gecommuniceerd over terugvorderingen over 2014. De overschrijdingen zijn dan vaak al opgelopen, het terug te betalen bedrag dus ook.

 

Monitoring voorkomt terugvorderingen

Zoals ook Zilveren Kruis stimuleert, voorkom je hoge terugvorderingen door zelf als zorgaanbieder te monitoren. Jij hebt alle informatie in huis om te kunnen monitoren, je dient namelijk zelf de declaraties in. Je zou dus ook moeten kunnen signaleren wanneer je het maximum bereikt hebt.

 

Tijdige monitoring en signalering

Maar het monitoren kan al plaatsvinden vóór de eerste declaratie: in het contractjaar zelf! Wanneer je in beeld hebt welke cliënten je in een bepaald jaar verwacht, hoeveel en mogelijk al wélke behandelingen je in dat jaar zal verrichten, kan je gaan monitoren welke omzet je daarbij kunt verwachten.

 

Becijferd kan jouw praktijk of instelling ondersteunen en adviseren bij het omgaan met omzetplafonds. Zo heb ik de Budgetmonitor ontwikkeld, een managementtool om zicht te houden op je verwachte omzet en de gevolgen op omzetplafond en bedrijfsvoering. Neem vrijblijvend contact met mij op om te zien wat ik voor jouw praktijk of instelling kan betekenen!

Zilveren Kruis biedt alternatief voor ‘betaalstop’ aan