Het is altijd goed om de verwachte omzet te kunnen bepalen. Wanneer je als vrijgevestigde bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag gaat doen. Of wanneer je een contract van een zorgverzekeraar overweegt waarin een omzetplafond is opgenomen. Of wanneer je een begroting wil/moet opstellen.

kopieer-plak en herbereken van vorige jaren

Heb je een gevestigde praktijk of instelling, met een steady aanbod? Dan kon je altijd uitgaan van het gemiddelde van de afgelopen jaren, met een correctie voor de gecontracteerde / NZa-tarieven van het betreffende jaar. Maar met de overgang naar het zorgprestatiemodel, zijn de tarieven en prestaties opeens anders.

Dan moet je de DBC’s uit de jaren tot en met 2021 opknippen in diagnostische, behandel- en groepsconsulten. En alle indirecte tijd – behalve het intercollegiaal overleg, reistijd en bijvoorbeeld schriftelijke informatieverstrekking – telt niet meer mee. Na vakkundig opknippen en beoordelen van de directe en indirecte tijd, kunnen er prestaties en tarieven aan gekoppeld worden.

Het eerste jaar onder het zorgprestatiemodel is inmiddels voorbij. Dus wanneer je werkwijze niet verandert, zou je de prestaties uit 2022 kunnen extrapoleren naar 2023: zelfde prestaties, vermenigvuldigen met nieuwe tarieven.

de zaken veranderen

Maar wanneer je te maken hebt met organisatorische veranderingen, dan lijkt het allemaal opeens niet meer te bepalen. Of het nu de groei van je team, een veranderd aanbod, of een nieuwe inrichting van je werkzaamheden betreft. Dan moet je goed inzicht hebben in de verwachte veranderingen, en wat dat voor de te leveren ZPM-prestaties betekent, om ook de verwachte omzet goed te kunnen bepalen.

Ik help je graag bij het bepalen van de verwachte omzet. Wanneer je een steady praktijk/instelling hebt, maar ook wanneer je te maken hebt met veranderingen, ik adviseer en ondersteun graag bij jouw financiële administratie! Laat een reactie achter onder dit bericht, of neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Annemarie Ruijsenaars
verwachte omzet bepalen
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *