Begin deze maand sprak ik de praktijkhouder van een kleine instelling die enorm verrast was door de voorlopige afrekening van Menzis. Ze hadden drie jaar geleden 33% meer omzet gedraaid dan het budget, wat een budgetoverschrijding van meer dan 15.000 euro betekende. Hij wilde weten of daar nog wat aan te doen was. En in het verlengde daarvan wilde hij mijn hulp om toekomstige terugvorderingen te voorkomen.

 

Klap op klap op klap

Hij dacht dat hij het allemaal op orde had. Hij heeft de afgelopen jaren aardig wat gedoe gehad in de organisatie van zijn instelling.
Eigenlijk is het gewoon een grote praktijk, maar door de ontwikkelingen in de zorg heeft hij ‘verplicht’ de overstap naar instelling gemaakt. Alle administratieve rompslomp die daarbij kwam kijken… hij was opgelucht toen dat achter de rug was. En toen het kwaliteitsstatuut, en onlangs de AVG… ook dat heeft veel van hem en zijn team gevraagd.
Maar opnieuw zetten ze de schouders eronder en kwamen ze er beter uit.

 

En dan nu dit

Het werd hem teveel. Hij heeft er slapeloze nachten van, vraagt zich af of dit de nekslag voor hem zal betekenen. De energie en veerkracht zijn op, de vechtlust is ver te zoeken, hij heeft moeite om te vertrouwen op een goede afloop. Niemand in de instelling weet van zijn overpeinzingen, er is maar één iemand anders die afweet van de voorlopige afrekening.

Gelukkig wist zij dat er mensen zijn die hierbij kunnen helpen, en verwees ze naar mij.

 

Samen aan de slag voor 2015

Ik ben bij hen op locatie geweest en samen hebben we alle beschikbare informatie bij elkaar gezocht. De contracten, de behandelingen, de declaraties. Hieruit bleek dat het klopte: hij was in 2015 door het omzetplafond gegaan. Menzis maakt dan ook niet zo snel een fout in die berekening. Maar we vonden ook punten die hij kon meenemen in het gesprek met Menzis om de terugvordering bij te kunnen stellen: Ze waren in de bGGZ onder alle productieafspraken gebleven, en in de sGGZ hadden ze een lager normatief uurtarief en een lagere gemiddelde prijs per unieke cliënt dan afgesproken.

We hebben nog de veelgestelde vragen en antwoorden aan Menzis over de eindafrekening bekeken (externe link: menzis.nl/zorgaanbieders/contact/veelgestelde-vragen/ggz/eindafrekening) maar vonden daar voor deze situatie geen aanvullende informatie waar we een voordeel uit konden halen.

 

Zicht op 2016 en later

We hebben afgesproken dat ik binnenkort 2016 onder de loep neem om te zien hoe de instelling zich in dat jaar heeft verhouden tot de contractafspraken. Uiteraard ga ik niet alleen naar Menzis kijken, maar ook naar de andere koepels zoals CZ en VGZ.
Voor 2017 en 2018 zal ik een budgetmonitor opstellen om niet alleen inzicht te krijgen in hoe de instelling het heeft gedaan, maar ook wat de verwachte resultaten zullen zijn. Om zo nog bij te kunnen sturen of om tussentijds ophoging van het omzetplafond en/of andere productieafspraken aan te vragen.

 

Herken jij je in dit verhaal? Heb jij ook slapeloze nachten door de zorgen over mogelijke terugvorderingen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op om te onderzoeken wat Becijferd voor je kan betekenen!

Annemarie Ruijsenaars

 

Becijferd kan jouw praktijk of instelling ondersteunen en adviseren bij het omgaan met omzetplafonds. Zo heb ik de Budgetmonitor ontwikkeld, een managementtool om zicht te houden op je verwachte omzet en de gevolgen op omzetplafond en bedrijfsvoering.
Wanneer je interesse hebt, stuur me een berichtje: dan neem ik contact met je op!

Verrast door voorlopige afrekening 2015