Jaarlijks sluit u contracten af met zorgverzekeraars. In deze contracten is opgenomen tegen welke tarieven de behandelingen uitgekeerd zullen worden. En aan welke andere productieafspraken u zich dient te houden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Tussen alle zinnen, getallen en cijfers staan de productie- en prijsafspraken. Maar waar? En hoe zorgt u ervoor dat uw EPD-systeem deze contractafspraken volgt?

Becijferd gaat deze speurtocht graag voor u aan! Ik verzamel de aantallen, bedragen en percentages en voer deze in in uw EPD-systeem opdat de financiële verwerking soepel verloopt.