Met de komst van het zorgprestatiemodel is de DIS komen te vervallen. In plaats daarvan verzamelt het NZa gegevens van de ZPM-trajecten.

Er is vanuit het veld bezwaar aangetekend voor het op grote schaal verzamelen van de privacygevoelige data voor het onderzoek van het NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de onderbouwing van deze gegevensaanlevering getoetst en komt tot de conclusie dat de uitvraag rechtmatig is. Het veld zal er dus aan moeten geloven.

medio 2023

Het NZa heeft als doel om vanaf 1 juli 2023 de verplichte aanlevering te kunnen realiseren, uiterlijk 1 september 2023 moeten de gegevens dan worden aangeleverd. Instellingen en praktijken krijgen bericht hoe dit gaat plaatsvinden, ongetwijfeld zal een grote rol neergelegd worden bij de softwaremaatschappijen om de gewenste data uit de EPD’s te kunnen trekken.

bezwaar

Mijn advies is om je cliënten hierover voor te lichten. Welke gegevens worden verzameld door het NZa en waar gaat het voor gebruikt worden? Het NZa belooft dat de door hen ontvangen gegevens niet (meer) herleidbaar zullen zijn naar de persoon in kwestie. Heeft de betreffende cliënt toch bezwaar tegen het doorgeven van deze informatie, dan kan je samen met je cliënt de privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz) invullen en ondertekenen. Wanneer je deze correct vastlegt in het EPD, zullen de gegevens niet meegenomen mogen worden in de aanlevering aan het NZa.